0002 Min första hemsida

Förberedelser

Installera Notepad++

Installera Notepad++

I detta program kommer du att göra din hemsida.

Mappstruktur

Skapa en mapp på din dator som du döper till:

 webbutveckling 

I den mappen skapar du en mapp till döp den till

 my-first-page

I den senare mappen ska alla dina filer till din första hemsida läggas.

Filnamn

Undvik följande i filnamn:

 • å, ä, ö

 • STORA BOKSTÄVER

 • mellanslag

Använd följande tecken i filnamn:

 • a - z

 • 0 - 9

 • bindestreck -

Uppgiften

Uppgiften görs i mappen

 my-first-page

På lektionerna går vi igenom HTML Dog HTML och CSS beginner, intermediate, och advanced. Du ska pröva allt på din hemsida. Din sida får se ut hur som helst. Man lär sig mycket genom att leka.

Undantag tabell och formulär

Du behöver inte ha med tabeller och formulär. Du får om du vill, men det är inget krav.

Inlämning

Inlämning kommer att ske i tre steg.

 1. När du är klar med HTML och CSS beginner lämnar du in en första version.

 2. När du är klar med HTML och CSS intermediate lämnar du in en andra version som inkluderar den första versionen. Sidan byggs alltså bara ut.

 3. När du är klar med HTML och CSS advanced lämnar du in den slutliga versionen av din hemsida.

Inlämning sker i itslearning

Innan du lämnar in zippar du mappen my-first-page med 7-Zip. Lämna sedan in den zippade filen.