0174 webbtidning

Idén till nedanstående sidstruktur är tagen från The Times 2016-12-05. Använd flexbox för att få det så likt som mjöligt. Använd flexbox även för att centrera body på html.

Färgerna i bilden är: white, pink, lightgreen, lightblue, yellow, silver, och gold.

Alternativ

För att det mer ska likna en riktig sida kan alla mått dubbleras. Höjden på varje rad kan med fördel tre- eller fyrfaldigas.

Extra

Fyll på med innehåll i cellerna. Hämta inspiration från t.ex. The TimesDet kan till exempel vara:

  • rubrik och text
  • bild, en eller flera
  • rubrik, text och bild

Klickbara celler

Se till att hela cellen är en klickbar länk. I en riktig webbtidning leder länken till artikeln.

text

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.