0361 slutuppgift del 1 bild text och film

Gör en webbplats med bild, text och film. Välj själv tema. Webbplatsen har minst tre olika sidor.

Planera först.

Genomför sedan.

Utvärdera sist.

För A gör även

Mobilsida

Gör en version av webbplatsen som är anpassad för mobila enheter. Använd media-queries.