0001 Frågor till elever

  1. Varför läser du teknikprogrammet? Vad fick dig att börja här?
  2. Varför läser du på inriktningen informations- och medieteknik?
  3. Vad har du för drömmar och mål med framtiden?
  4. Har du gjort hemsidor förut? Vilket program har du använt i så fall? Vad har du gjort för sidor? Vad vill du lära dig?
  5. Har du programmerat förut? I vilket eller vilka språk? Vad har du skrivit för typ av program? Vad vill du lära dig?

Din lärare berättar hur du ska lämna in.