0016 redovisning av startsida

Gör gärna en självbedömning i betygsmatrisen på Itslearning , för att se att du inte har missat något. Behöver inte lämnas in.

Redovisning sker på itslearning.

Tänk på att använda korrekta begrepp på lämpligt sätt. Redovisa under rubriker med nedanstående numrering tack.

E: 1 - 5

för C även: 6 - 7

för A även: 8 - 12

 1. Berätta om problem som du stött på, när du gjort startsidan, och hur du löst dessa.

 2. Om du haft mer tid, vad skulle du förbättra i så fall? Vad är nästa steg.

 3. Har alla bilder den storlek som de ska visas i? Anges width och height till dessa värden i img-taggen? Är alt satt på alla img-taggar?

 4. Gör en lista där det framgår om din sida validerar i HTML5, CSS3, i18n, länkar, Wave. Motivera avvikelser väl. Se exempel nedan. För E räcker det med HTML5, CSS3.

 5. I vilka webbläsare har du testat din sida? Ser den lika dan ut i alla? Berätta om avvikelser.

 6. Hur gick uppgiften med menyn där stilningen fick stöd av JavaScript? Berätta kort.

 7. Hur gick det att lägga till typsnitt från Google på din sida? Berätta kort.

 8. Hur blev den mobila anpassningen av test 1 html och css? Fungerar den som tänkt? Vad kan vara bättre? Gjorde du någon egen variant?

 9. Gjorde du mobil anpassning av startsidan? Fungerar den som tänkt? Vad kan bli bättre? Berätta kort.

 10. Vilket eller vilka kontrasttest har du gjort. Klarar din sida testen. Motivera avvikelser.

 11. Är din sida tillgänglig enligt vald "screen reader". Kommentera. Vilken screen reader använde du?

 12. Passerar din hemsida WebAIM:s checklista för en tillgänglig webbplats? Redovisa punkt för punkt i en lista. Se exempel nedan.

Validerar

 • HTML5 validerar
 • CSS3 2 problem Motiv till varför det ej går att lösa.
 • i18n validerar
 • ...

WebAIM:s checklista

 • 1.1.1 Non-text content: punkt 1 och 2 OK
 • 1.3.1 Info and realtionships: punkt 1 EJ ok, Det beror på ...
 • 1.3.2 Meaningful sequence
 • 1.4.1 Use of color
 • 1.4.3 Contrast
 • 2.2.2 Pause, stop, hide: punkt 1
 • 2.3.1 Three flashes or below treshold
 • 2.4.2 Page title
 • 2.4.4 Link purpose: punkt 1
 • 3.1.1 Language of page
 • 4.1.1 Parsing