0160 mobila enheter

För att få en sida som är anpassad för en mobiltelefon kan man använda media queries.

Exempel på CSS-kod visas nedan. Koden kan testas på JSFiddle

 /* kod som är gemensam för båda sidorna följer här */

 @media (max-width: 600px) {
   /* kod för smal sida */
   html {
     background-color: green;    
   }
 }
 @media (min-width: 601px) {
   /* kod för bred sida */
   html {
     background-color: blue;
   }
 }

Mer om media queries finns på Mozilla Developer Network.

Mer om media queries på CSSTricks.com

Mer om responsiv design av Nick Babich.