Detta är en kurssida för programmering 1 och 2 samt för mjukvarudesign.

TE - Python - efter nyår

HELA KURSEN

Pygame att göra

Om testen

Pyton cheat sheet

Think Python 2e, lärobok

Python for Everybody, lärobok

PEP8

17 maj

test

delmålsinlämning 2 på söndag

8 o 10 maj

Arbete med slutuppgift.

Delmålsinlämning 1 på its, senast söndag.

3 maj

Genomförande av delmål på slutuppgift:

Nästa inlämning senast söndag 12 maj.

test

26 april

Fortsatt arbete med slutuppgift och förberedelser inför test nästa fredag.

24 april

Uppstart av slutuppgift.

Gör en mapp som heter som du, t.ex. AdaLovelace.

I mappen placeras:

  • readme.txt, med specifikation av vad applikationen (programmet) ska kunna göra samt en lista med delmål i prioriteringsordning.

  • bildfiler som visar GUI (grafiskt användargränssnitt) eller UI (användargränssnitt). Textbaserat användargränssnitt visas med fördel i readme.txt.

Inlämning på itslearning senast denna vecka.

12 april

test

5 april

Test på fredag nästa vecka.

Undantagshantering (eng. exception) med

  try:
      # kod som kan ge undantag
  except:
      # ta hand om undantag

Mer om undantagshantering på pyton.org

3 april

flödesdiagram - if

flödesdiagram - while

flödesdiagram - uppgifter

27 mars

Diskutera slutuppgift.

Test på fredag.

slutuppgift

22 mars

listor

20 mars

for-slingor

Nästa test

Nästa lektion handlar om listor.

15 mars

Test

13 mars

Fortsätt skriva kod. Test på fredag.

6 mars

Fortsätt med funktioner.

Dagens uppgift (nr 7) handlar om Ceasarchiffer. Listor behövs. Det har vi inte gjort.

27 feb o 1 mars

Definiera funktioner

22 feb

Genomgång av vägen från idé till kod via pseudokod eller flödesdiagram.

fortsätt med slumptal och några spel

20 feb

fortsätt med slumptal och några spel

nästa test blir fredag 1 mars

1 feb

test: if, while och datatyper: int, float, str, bool

30 jan

slumptal och några spel

25 jan

while utan räknare

slumptal och några spel

23 jan

while-slingor

19 jan

Test på papper. Medtag penna.

15 jan

if-sats

12 jan

Spel i Greenfoot inlämnas.

Möjliga variabelnamn. Reserverade ord.

Datatyper och funktionsanrop

In- och utmatning med funktionsanrop

Typkonvertering med funktionsanrop

9 jan

Inlämning av spel i Greenfoot.

Test: varannan vecka

Installera Python

Demonstration av Python som miniräknare, samt uppgifter.

Demo: variabler. Uppgifter

Reserverade ord

Klar? Fortsätt med nästa

TE - JAVA - fram till jul

HELA KURSEN

21 nov ...

Spel tillsammans med svenska.

14 nov

Genomgång av större delen av kapitel 4 med exempel där bild speglas. Fisk simmar vänster och höger med input från tangentbord.

13 nov

Genomgång: Data lagras i objektvariabler i objekten. Objekt skapas med hjälp av konstruktorn. Genom att anropa metoder kan data i objekt ändras.

7 nov

Hoppa fram till spindelspel

6 nov

Demo: groda som hoppar.

Fortsätt med uppgifter.

Eller spel tillsammans med svenska.

24 okt

Läraren skriver ett spel.

Stencil med glosor.

Fortsätt med uppgifter.

17 okt

Uppgifter i häfte.

Fortsätt med uppgifter.

Genomgång kapitel 4.

10 okt

Uppgifter i häfte. Sedan fortsatt kodande.

3 okt

Läraren skriver ett spel, motsvarande genomgången på kapitel 3. Därefter fortsatt arbete med uppgifter.

19 sept

Genomgång av kapitel 3

Läxa varje vecka. Även om ingen ges.

12 sept

Sammanfattning av kapitel 1 o 2.

Uppvärmning: metoder

5 sept

Genomgång av kapitel 2.

Uppvärmning: metoder

Fortsatt arbete med uppgifter.

29 aug

Mål och betygskriterier

Varför JAVA?

Genomgång av kap 1

Installera Greenfoot o Java. Ladda ner bokprojekt och kap 2 och 3 i läroboken. Gör tutorial 1. Och så vidare. Din lärare visar snabbt.

IND - JAVA

HELA KURSEN

1 feb - 31 maj

Kort genomgång. Därefter eget arbete.

25 jan

animering av explosion

11 o 18 jan

Genomgång av kapitel 7

14 dec

Genomgång av kapitel 7

7 dec

Genomgång av mer while

30 nov

Genomgång av while. Alla gör övningar på while.

Fortsatt genomgång av kapitel 5

23 nov

Demonstration av hur man kan räkna poäng i MyWorld från en Actor. Fluga äter banan och dör på groda.

16 nov

Genomgång av större delen av kapitel 4 med exempel där bild speglas. Fisk simmar vänster och höger med input från tangentbord.

Genomgång: Data lagras i objektvariabler i objekten. Objekt skapas med hjälp av konstruktorn. Genom att anropa metoder kan data i objekt ändras.

9 nov

Demo: groda som hoppar.

Fortsätt med uppgifter.

26 okt

Läraren skriver ett spel.

Stencil med glosor.

Fortsätt med uppgifter.

19 okt

Genomgång av klasser och objekt.

Fortsatt arbete med uppgifter.

12 okt

Stencil. Sedan eget arbete med uppgifter.

5 okt

Genomgång av kap 4

Ny läxa när du är klar med kapitel 3. Sedan ny läxa efter varje kapitel.

28 sept

Läraren skriver ett spel, motsvarande genomgången på kapitel 3. Därefter fortsatt arbete med uppgifter.

21 sept

Fortsätt med uppgifter. Storm.

14 sept

Genomgång av kapitel 3

Läxa till nästa vecka på Itslearning.

7 sept

Sammanfattning av kapitel 1 o 2.

Uppvärmning: metoder

31 aug

Genomgång av kapitel 2.

Uppvärmning: metoder

Fortsatt arbete med uppgifter.

24 aug

Mål och betygskriterier

Varför JAVA?

Genomgång av kap 1

Installera Greenfoot o Java. Ladda ner bokprojekt och kap 2 och 3 i läroboken. Gör tutorial 1. Och så vidare. Din lärare visar snabbt.

T4 Prog 2, Mjukvarudesign

HELA KURSEN

Länkar C#:

programming guide;

reserverade ord;

datatyper;

selection: if, switch;

iteration: for, foreach, while;

tors 23 maj

Kursutvärdering på Itslearning.

Inlämning av sidoprojekt som kan påverka betygen. Visa samt komprimera och skicka med ett meddelande på Itslearning.

fre 17 maj och tis 21 maj

Reflektion över praktik. Uppgift och inlämning på Itslearning i Programmering 2.

v 6

Localization

29 jan

uppgift: Unit test

24 jan

Studera koden i exempel 5.3 TCP-server med asynkrona metoder.

Studera koden i exempel 5.4 TCP-klient med asynkrona metoder.

Gör övning 5.3 Skicka och ta emot TCP asynkront.

22 jan

Läs kapitel 5.4 i läroboken: sidan 137 - 138.

Läs kapitel 5.6, sidan 140 - 143, om TCP-programmering. Studera exempel 5.2 och gör övning 5.2 Skicka text med TCP. Kan behöva anropa Refresh() för att användargränssnittet ska uppdateras i vissa lägen.

8 jan

Black Jack

Jullovsarbete

För den som har tråkigt på jullovet.

18 dec

Biobokning

14 dec

Testdriven utveckling. Öva på kod, klassdiagram och objektdiagram.

13 dec

Stencil. Öva på att växla mellan kod, klass- och objektdiagram.

11 dec

Stencil. Öva på att växla mellan kod, klass- och objektdiagram.

4 dec

Presentation av frågespel. Jämför olika lösningar. Leta skillnader, likheter, fördelar och nackdelar.

Demo läsa och skriva till fil.

Frågespel där frågor läses från fil.

16 nov

Installera Visual Paradigm Community som är ett verktyg för att rita olika UML-diagram.

Fortsatt modellering av frågesport.

15 nov

Frågesport

13 nov + fm 15 nov (projekttid)

Gör klart kap 2. Minst övn 2.2 personalregister s54. Helst även övn 2.3 banken s 57, övn 2.4 Clipart s 64, övn 2.8 inköpslistn s 74.

Gör läxan, om hur kod samt klass- och objektdiagram hänger ihop. Läxan lämnas in på itslearning.

26 okt

Genomgång av hur man dokumenterar kod.

Ritprogrammet ska dokumenteras. Alla klasser och metoder som du skrivit ska minst ha <summary>.

19 okt

Genomgång av CRC-cards

Snabba gör Ritprogram

18 okt

Övning: objektdiagram till kod Gör en konsolapplikation.

9 okt

Genomgång av GUI. Windows Forms Application.

Övning 2.2 Personalregister, sid 54 i Programmering 2 C# (repetition sidan 11, 31). Använd klassen List för att spara de anställda.

2 okt

Genomgång av arv, abstrakt klass och interface.

25 sept

Abstrakta klasser, Sak

Gränssnitt (eng. Interface), med Boss

20 o 21 sept

Arv, Animal, introduktion

Därefter demonstration av arv med hjälp av Animal.

Även en alternativ lösning demonstreras

Arv sak

18 sept

Gör klart uppgiften om egenskaper (eng. properties).

Därefter så långt ni hinner med övriga uppgifter.

Nästa lektion börjar vi med arv på riktigt.

13 o 14 sept

Genomgång av egenskaper (eng. properties).

Fortsätt med uppgifter.

7 o 11 sept

fortsätt med uppgifter

6 sept

Gör klart uppgiften dice.

Fortsätt med dice array.

4 sept

Gör klart uppgiften klasser och objekt. Visa för din lärare.

Fortsätt med uppgiften dice.

31 aug

Installera Visual Studio

Teori: UML, klass- och objektdiagram

Uppgift: klasser och objekt

28 o 30 aug

Kursmål.

Utdelning av böcker.

Stencil med repetitionsuppgifter.

Fler utmaningar: Project Euler, programmeringsolympiaden

Populära språk enligt: TIOBE index, Stack Overflow 2018

Mest efterfrågade programmeringsspråken enligt:Coding Dojo 2018, Coding Dojo 2016 och General Assembly .