0030 densitet och tryck

Att kunna om densitet och tryck i Heureka fysik 1.

Sidorna 43 - 64

Sammanfattningen på sidan 61 är viktig.

Enheter är viktiga i fysik. Man får enhet som man räknar.

Densitet

Sidorna 44 - 46

Kunna räkna med densitet.

Densitet mäts i pascal Pa, eller kg/m3.

densitet = massa / volym

Typtal

Exempel 1, 2 på sidan 45

övningar s 61

3.1, 4, 5

Tryck

Sidorna 46 - 48

p = F / A

tryck = kraft / area

Typtal

Exempel 4

övningar s 62

3.12, 14

Vätsketryck

Sidorna 49 - 51

tryck = densitet * tyngdfaktor * vätskehöjd

Typtal

Exempel 5

övningar s 62

3.15, 17

Lufttryck

Sidorna 52 - 54

övningar s63

3.21 (som vätsketryck)

3.24 (totala trycket = lufttryck + vätsketryck)

Mäta lufttryck

Sidorna 55 - 56

Kvicksilver barometerns funktion.

Arkimedes pricip

Sidorna 57 - 60

lyftkraften = tyngden av den undanträngda vätskan

lyftkraften = tyngden av den undanträngda gasen

Typtal

Exempel 7, 9

övningar s63

3.25, 28